Missie en visie

Missie

De missie van de Stichting Voedselbank Krimpen aan den IJssel is het aanbieden van directe voedselhulp aan de mensen met te weinig financiële middelen en het voorkomen van verspilling van levensmiddelen.

Visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende levensmiddelen te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Wellicht ook interessant voor jou