Beleid en jaarverslagen

Beleidsplan – Voedselbank Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag 2023 – Bestuur

Financieel jaarrapport 2023 – Stuur e-mail aan secretaris@voedselbankkrimpenaandenijssel.nl

Balans en Staat van baten en lasten 2023 – ANBI

 

 

 

 

 

 

Wellicht ook interessant voor jou